Начало Екип Новини Контакти

 

Адвокат Николай Руневски е роден през 1972 г. Завършва Софийската Френска езикова гимназия и Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент  Охридски“. Специализира международно частно право в университета „Робърт Шумън“ - Страсбург. От 1997 г. и до сега е член на Софийска адвокатска колегия. Към настоящия момент е член на Управителния съвет и Изпълнителното бюро във Фондация „Български адвокати за правата на човека“, както и член на Съвета на Софийска адвокатска колегия.

В практиката си адвокат Руневски се занимава предимно в областта на облигационно,

търговско, административно и данъчно право, граждански процес, интелектуална

собственост, спорове по европейски проекти, европейско право, както и права на човека.

През годините е координатор и експерт по повече от 20 проекта свързани с права на човека, достъп до адвокатска защита, водене на стратегически дела, мониторинг на законодателство, административно правораздаване и предложение за изменение на действащо законодателство. Участвал е в работни групи по приемане на нови закони, изготвяне на становища пред Конституционния съд и по тълкувателни дела на Върховен касационнен съд. Изнасял е лекции на адвокати, съдии и студенти по различни обучителни програми, както и в НИП и ЦОА „Кръстю Цончев“. Превежда и редактира редица решения на Европейски съд по правата на човека и правна литература в областта на правата на човека.

В своята практика той е подпомаган от екип адвокати, асоциирани адвокати и сътрудници.