Адвокат Мина Александрова – Паталенска завършва средното си образование във руска езикова гимназия „Александър Пушкин” в град София и е магистър по право от Софийския Университет „Св. Кл. Охридски” със специализации: „Международно право и международни отношения” и „Правораздаване”. Владее руски, английски и хинди езици. Адвокат в Софийска Адвокатска Колегия от 2000 г. до момента. Работи в сферата на международното търговско право, търговски сделки и вещноправни сделки.