Адвокат Миряна Огнянова Ванкова-Велинова завършва средното си образование във езикова гимназия в град Шумен и е магистър по право от Университета за национално и световно стопанство. От 2011 – до момента адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Работи в сферата на гражданското право и процес, с практика във вещно, облигационно и търговско право; защитата на конкуренцията и свързани административни производства; предоставянето на правна помощ и консултации при кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани от Европейските фондове, както и в сферата на защитата основните права и свободи на човека.