Адвокат Николай Руневски е роден през 1972 г. Завършва Софийската Френска езикова гимназия и Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент  Охридски“. Специализира международно частно право в университета „Робер Шуман“ – Страсбург. От 1997 г. и до сега е член на Софийска адвокатска колегия. В периода 2006 – 2017 е член на Управителния съвет и Изпълнителното бюро във Фондация „Български адвокати за правата на човека“. В периода 2012 – 2017 е член на Съвета на Софийска адвокатска колегия, Председател на Комисията по международна дейност на САС. Представител е по индустриална собственост, вписан в регистъра на Патентното ведомство. През годините е координатор и експерт по повече от 20 проекта свързани с права на човека, достъп до адвокатска защита, водене на стратегически дела, мониторинг на законодателство, административно правораздаване и предложение за изменение на действащо законодателство. Участвал е в работни групи по приемане на нови закони, изготвяне на становища пред Конституционния съд и по тълкувателни дела на Върховен касационнен съд. Изнасял е лекции на адвокати, съдии и студенти по различни обучителни програми, както и в НИП и ЦОА „Кръстю Цончев“. Превеждал и редактирал редица решения на Европейски съд по правата на човека и правна литература в областта на правата на човека и правото на Европейския съюз.

В практиката си адвокат Руневски се занимава предимно в областта на облигационно, търговско, административно и данъчно право, граждански процес, интелектуална собственост, европейско право, както и права на човека.

В своята практика той е подпомаган от екип с натрупан опит в посочените области на правото.