Кантората е създадена през 2011 г. на базата на съществуващата от 2000 г. адвокатска кантора „Руневски, Павлов и Александрова” и е специализирана в корпоративно обслужване на български и чуждестранни лица, международно право и стратегически дела.

Николай Руневски
Адвокат – управляващ съдружник

Звезделин Лазаров
Адвокат – съдружник

Миряна Ванкова – Велинова
Адвокат

  • Граждански и административен съдебен процес
  • Договорно право
  • Интелектуална собственост и представителство пред Патентно ведомство
  • Данъчно право
  • Право на собственост
  • Европейско право, производства пред Европейската комисия и Съдът на Европейския съюз.
  • Дела пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург
  • Отговорност на държавни, съдебни институции и общини
  • Арбитраж

Адрес: България, София 1000, ул. „Ген. Й. Гурко” 49А, ет. 3, ап. 7

Телефон: +359 888 806020

info@rpaconsult.com